ایران ضایعات

ضایعات شهر بهارستان تهران

فقط قیمت دار

خرید آهن کل وجز

خرید آهن کل وجز
10,500 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

خریدارضایعات کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/27

خرید پلی کربنات

خرید پلی کربنات
32,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش پلاستیک پت رو ابی

پلاستیک پت رو ابی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/12

خرید کارتن

خرید کارتن
10,000 تومان به ازای هر عدد
1400/06/09