ایران ضایعات

ضایعات شهر بهارستان تهران

فقط قیمت دار
ستاره آگهی

خرید کاتالیست فرسوده

خرید کاتالیست فرسوده
5,000,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید تتراپک

خریدار تتراپک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/03/02

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/28

فروش پت آسیابی لیبل دار

فروش پت آسیابی لیبل دار
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/23

خرید پت و پپه

خرید پت و پپه
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/20

فروش رادیات برنجی

رادیات برنجی
240,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/19

خرید آهن الات

خرید آهن الات
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/09