ایران ضایعات

ضایعات شهر بهارستان تهران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/04

فروش گرده پولکی

گرده پولکی
17,300 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/25

خرید نان خشک

خریدار نان خشک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/12