ایران ضایعات

ضایعات شهر اسلامشهر تهران

فقط قیمت دار

فروش گرانول pp

فروش گرانول  pp
2,450 تومان به ازای هر کیلو
1397/03/13

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
350 تومان به ازای هر کیلو
1397/02/11

خرید کارتن و پت

خریدار کارتن و پت
350 تومان به ازای هر کیلو
1397/02/06