ایران ضایعات

ضایعات شهر شهریار تهران

فقط قیمت دار

فروش چدن کوره ای

چدن کوره ای
8,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید ضایعات ذوبی

خریدار ضایعات ذوبی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

فروش مس مبدل آبگرمکن و پکیج

فروش مس مبدل آبگرمکن و پکیج
209,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید چوب چنار خشک

چوب چنار خشک
48,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش پالتی اسیابی

پالتی اسیابی
26,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش تخته بنایی روسی

تخته بنایی روسی
7,500 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید آهن ضایعات و لوازم منزل

خریدار آهن ضایعات و لوازم منزل
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/03