ایران ضایعات

ضایعات شهر شهریار تهران

فقط قیمت دار

خرید کارتن سالم و ضایعاتی

خرید کارتن سالم و ضایعاتی
6,200 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید آهن ضایعات

خرید آهن ضایعات
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/28

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/26

فروش چوب گردو

فروش چوب گردو
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/13