ایران ضایعات

ضایعات شهر شهریار تهران

فقط قیمت دار
ستاره آگهی

خرید ضایعات آلمینیوم

خریدضایعات آلمینیوم
73,000 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

خرید خشکه درهم

خریدار خشکه درهم
51,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش نان بستنی

فروش نان بستنی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پوشال درو پنجره

پوشال درو پنجره
14,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش لوله پلیکا

فروش لوله پلیکا
16,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش پودر شیشه جام بی رنگ

پودر شیشه جام بی رنگ
1,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید پت زنده وپرسى شفاف وتمیز

خريدپت زنده وپرسى شفاف وتمیز
18,500 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید ضایعات یوپی وی سی

خرید ضایعات یوپی وی سی
35,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/01

فروش کابینت فلزی

کابینت فلزی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/01

فروش مس سمانته

فروش مس سمانته
130,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/30