ایران ضایعات

ضایعات شهر شهریار تهران

فقط قیمت دار

فروش سلفون کیک و کلوچه

سلفون کیک و کلوچه
5,500 تومان به ازای هر کیلو
53 دقیقه پیش

خرید ضایعات شیشه

خرید ضایعات شیشه
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید شیشه های ویال دارویی

خرید شیشه های ویال دارویی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید آلومینیوم نرم

آلومینیوم نرم
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12

خرید اهن ضایعات

خریدار اهن ضایعات
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/11

فروش پلاستیک بادی و تزریقی

فروش پلاستیک بادی و تزریقی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10