ایران ضایعات

ضایعات شهر تبریز آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

فروش مس کاتد بالای 99 درصد

مس کاتد بالای 99 درصد
200,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش