ایران ضایعات

خرید و فروش شمش روی

فقط قیمت دار

فروش شمش روی99/99

فروش شمش روی99/99
68,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/18

فروش ته بار کوره

فروش ته بار کوره
55,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/16

فروش شمش روی

فروش شمش روی
62,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/16

فروش شمش روى

فروش شمش روى
64,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/14

فروش شمش روی 99/97

فروش شمش روی 99/97
61,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/24

فروش روی 97 شرکتی

روی 97 شرکتی
64,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/07

فروش 100 تن شمش روی 99.97

فروش 100 تن شمش روی 99.97
27,000 تومان به ازای هر کیلو
1398/07/24