ایران ضایعات

خرید ضایعات تزریقی - فروش ضایعات تزریقی

فقط قیمت دار

فروش موادتزریقی

فروش موادتزریقی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/20

فروش لیبل اسیاب شده

فروش لیبل اسیاب شده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

فروش پلی آمید شرکتی بیرنگ

فروش پلی آمید شرکتی بیرنگ
55,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/11

خرید ضايعات تزريقي و سر بطري

خريد ضايعات تزريقي و سر بطري
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/11

خرید آسیاب(موادپلاستیک)

آسیاب(موادپلاستیک)
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/02

خرید سطل روغنی زنده

خریدار سطل روغنی زنده
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش پریفورم زرد

پریفورم زرد
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

خرید مواد اکسیدوری وقلمبه

خریدار مواد اکسیدوری وقلمبه
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

فروش پلی آمید آسیابی

فروش پلی آمید آسیابی
75,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/05/30