ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آهن سوپر ویژه

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش سوپر ویژه فورج

فروش سوپر ویژه فورج
11,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/24

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

فروش آهن به صورت شمش

آهن به صورت شمش
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/24

فروش سیم فنری

فروش سیم فنری
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06