ایران ضایعات

خرید و فروش تیر آهن / هاش

فقط قیمت دار

فروش آهن الات مصرفی

فروش آهن الات مصرفی
15,700 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

فروش تیر آهن ۱۲ تا ۱۸(ویژه)

فروش تیر آهن ۱۲ تا ۱۸(ویژه)
13,750 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش تیر آهن سالم

فروش تیر آهن سالم
15,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

فروش تیرآهن دسته دوم

تیرآهن دسته دوم
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش تیرآهن ۱۴ و۱۶

فروش تیرآهن ۱۴ و۱۶
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/12

خرید تیرآهن هر سایزی

تیرآهن هر سایزی
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/05

فروش انواع تیرآهن

فروش انواع تیرآهن
12,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/02

فروش تیر ورق وباکس

فروش تیر ورق وباکس
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/28

فروش 1تن تیرآهن نمره 24

1تن تیرآهن نمره 24
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/20

فروش قوطی تیراهن اچ وغیره

فروش قوطی تیراهن اچ وغیره
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/01

خرید تیراهن

خرید تیراهن
11,400 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/31

فروش تیراهن H 18 و 22

تیراهن H 18 و 22
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/05

فروش تیراهن 18 5تن

تیراهن 18 5تن
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/23

فروش تیراهن سالم

فروش تیراهن سالم
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/12

فروش تیر آهن چهار ده شانزده

تیر آهن چهار ده شانزده
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/02

فروش اهن الات مصرفی

فروش اهن الات مصرفی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/14