ایران ضایعات

خرید و فروش تیر آهن / هاش

فقط قیمت دار

فروش تیرآهن دست دوم

فروش تیرآهن دست دوم
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/12/09

فروش تیر اهن 14و18و20

فروش تیر اهن 14و18و20
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/27

فروش تیراهن هاش H ريل قطار

تیراهن هاش H ريل قطار
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/27

فروش تیر آهن شماره 14

تیر آهن شماره 14
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/25

فروش تیر آهن 16

فروش تیر آهن 16
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/24

فروش تیر اهن 14

فروش تیر اهن 14
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/30

فروش پل جرثقیل وستون جرثقیل

پل جرثقیل وستون جرثقیل
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/14

فروش تیرآهن تمیز

تیرآهن تمیز
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/04

فروش تیرآهن

فروش تیرآهن
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/02

خرید تیرآهن چهارده 14

تیرآهن چهارده 14
1,000,000 تومان به ازای هر عدد
1399/09/09

خرید تیر اهن 14

خرید تیر اهن 14
8,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/09/08

فروش تیرآهن 14 و 16 و 18 و 20

تیرآهن 14 و 16 و 18 و 20
8,800 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/02

فروش تیر آهن

فروش تیر آهن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/08/11