ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات استیل نگیر

فقط قیمت دار

خرید ضایعات استیل نگیر

خرید ضایعات استیل نگیر
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید استیل 304

خریداستیل 304
39,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/28

خرید استیل 304

خرید استیل 304
40,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18

خرید ضایعات وصنعتی استیل

خرید ضایعات وصنعتی استیل
39,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش لوله و قوطی استیل

لوله و قوطی استیل
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/04

خرید ضایعات استیل

خرید ضایعات استیل
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21

فروش درب استیل ۳۰۴

فروش درب استیل ۳۰۴
30,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07