ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آهن ویژه

فقط قیمت دار

خرید ضایعات اهن مس الومینیوم

خریدار ضایعات اهن مس الومینیوم
11,500 تومان به ازای هر کیلو
6 ساعت پیش

خرید انواع آهن الات

خریدار انواع آهن الات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/21

خرید آهن مس برنج کابل

خریدار آهن مس برنج کابل
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/23

خرید ضایعات آهن

خریدارضایعات آهن
9,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/30

فروش ضایعات اهن

ضایعات اهن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/28

فروش کانتینر فرسوده

کانتینر فرسوده
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/25

فروش ضایعات ورق بارج

فروش ضایعات ورق بارج
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/20

فروش ضایعات ویژه ودرجه یک

ضایعات ویژه ودرجه یک
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/16

خرید ضایعات آهن ویژه

خرید ضایعات آهن ویژه
10,300 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/01

خرید آهن ضایعات رنگی

آهن ضایعات رنگی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/10