ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات چدن ریزبار

فقط قیمت دار

خرید ضایعات چدن داکتیل

خریدضایعات چدن داکتیل
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/08

خرید چدن ریزبار

خرید چدن ریزبار
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

خرید چدن ریزبار

خرید چدن ریزبار
10,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/03

خرید چدن ریزبار

خریدار چدن ریزبار
10,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/12

خرید چدن یخچالی

خرید چدن یخچالی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/18

خرید ضایعات چدن

ضایعات چدن
10,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/06

خرید چدن خاکستری

خرید چدن خاکستری
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/01

فروش چدن ریز بار

فروش چدن ریز بار
11,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/24

خرید چدن ریز بار تمیز

چدن ریز بار تمیز
10,300 تومان به ازای هر کیلو
1399/10/24

خرید ضایعات چدن ماشینی

ضایعات چدن ماشینی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/24