ایران ضایعات

خرید و فروش پودر لاستیک

فقط قیمت دار

فروش پودرلاستیک(epdm)

پودرلاستیک(epdm)
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/09

فروش پودر لاستیک دور قالب

پودر لاستیک دور قالب
4,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1399/12/13

فروش پودر لاستیک گرانول

پودر لاستیک گرانول
5,200 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/20

فروش پودر لاستیک

فروش پودر لاستیک
3,100 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/04

فروش پودر گرانول لاستیک

پودر گرانول لاستیک
2,800 تومان به ازای هر کیلو
1399/11/01

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/05

فروش پودر لاستیکی

پودر لاستیکی
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/09/03

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
1,500 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/24

فروش پودر لاستیک 40 میکرون

فروش پودر لاستیک 40 میکرون
2,550 تومان به ازای هر کیلو
1399/06/22

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
3,200 تومان به ازای هر کیلو
1399/04/17