ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ و کارتن

فقط قیمت دار

خرید کتاب دفتر

خریدار کتاب دفتر
5,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
3,700 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید پوشال کاغذ يا طاقه

خریدپوشال کاغذ يا طاقه
6,300 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید پرس کارتن و فله

خرید پرس کارتن و فله
5,100 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پوشال کاغذ

خرید پوشال کاغذ
8,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات کارتن یکدست

خرید ضایعات کارتن یکدست
4,700 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید کاغذ و کتاب باطله

خریدار کاغذ و کتاب باطله
5,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید کارتن و پلاستیک

خرید کارتن و پلاستیک
4,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش