ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ و کارتن

فقط قیمت دار

خرید کاغذ و کتاب باطله

خریدار کاغذ و کتاب باطله
5,000 تومان به ازای هر کیلو
10 ساعت پیش

خرید کارتن و پلاستیک

خرید کارتن و پلاستیک
4,000 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

فروش ضایعات کارتن

فروش ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
18 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
4,300 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش الیاف کارتن و کاغذ

الیاف کارتن و کاغذ
4,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات لیوان کاغذی

خرید ضایعات لیوان کاغذی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پوشال لیوان کاغذی

خریدار پوشال لیوان کاغذی
3,800 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه
5,300 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
3 روز پیش

خرید ضایعات کارتن و کاغذ

خرید ضایعات کارتن و کاغذ
4,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات کارتن در محل

ضایعات کارتن در محل
4,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش ضایعات پرس کارتن آخال

فروش ضایعات پرس کارتن آخال
5,100 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش