ایران ضایعات

خرید و فروش سایر محصولات معدنی

فقط قیمت دار

فروش لجن کلاریفایر

فروش لجن کلاریفایر
850 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش فرو سیلیکو منگنز

فروش فرو سیلیکو منگنز
69 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید خاک سرب و روی

خرید خاک سرب و روی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/07/24

فروش کربن اکتیو

فروش کربن اکتیو
39,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06