ایران ضایعات

خرید ضایعات نایلون - فروش ضایعات نایلون

فقط قیمت دار

خرید ضایعات نایلون

خریدار ضایعات نایلون
11,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید زنده بار نایلون

خریدار زنده بار نایلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید ضايعات نايلون

خريد ضايعات نايلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش مشما سفید و رنگی

فروش مشما سفید و رنگی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید نایلون شرکتی

خرید نایلون شرکتی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید نایلون زنده و کندری

خرید نایلون زنده و کندری
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید نایلون

خرید نایلون
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

خرید نایلون درجه یک

نایلون درجه یک
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/09