ایران ضایعات

خرید و فروش میلگرد / مفتول فولاد

فقط قیمت دار

فروش میلگرد

فروش میلگرد
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/02

فروش میلگرد 25

فروش میلگرد 25
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/23

خرید میلگرد

خرید میلگرد
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/07

فروش ضایعات سیم مفتول

فروش ضایعات سیم مفتول
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/08

فروش میلگرد 18

فروش میلگرد 18
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/27