ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات سایر لاستیک ها

فقط قیمت دار

فروش لاینر

فروش لاینر
1,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/01

فروش لاینر لاستیکی

فروش لاینر لاستیکی
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/05

فروش خمیر لاستیک سازی

خمیر لاستیک سازی
25,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26