ایران ضایعات

خرید ضایعات بادی - فروش ضایعات بادی

فقط قیمت دار

فروش لاک بادی پرس

فروش لاک بادی پرس
9,200 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

فروش ضایعات بادی

ضایعات بادی
10,000 تومان به ازای هر عدد
3 روز پیش

خرید ضایعات بادی

ضایعات بادی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/27

خرید ضایعات پلاستیک چهار رنگ

ضایعات پلاستیک چهار رنگ
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/22

خرید بادی بیرنگ

بادی بیرنگ
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12

فروش پلاستیک بادی و تزریقی

فروش پلاستیک بادی و تزریقی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

فروش زیرابی

فروش زیرابی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23