ایران ضایعات

خرید کندر نایلون - فروش کندر نایلون

فقط قیمت دار

فروش بار نایلون کندور شده رنگی

بار نایلون کندور شده رنگی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

فروش کندر نایلون سفید

فروش کندر نایلون سفید
15,500 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش

فروش کندور چهار رنگ

فروش کندور چهار رنگ
9,000 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش

فروش کندری

فروش کندری
12,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش کندوری نایلون مشکی

کندوری نایلون مشکی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش کندری سفید

فروش کندری سفید
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

فروش کندری نایلون

فروش کندری نایلون
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش کندر چهار رنگ

فروش کندر چهار رنگ
9,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش نایلون کندوری

نایلون کندوری
16,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/07/03

خرید كندر عسلي

خريدار كندر عسلي
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/01

فروش کندری ،نایلون مشکی

کندری ،نایلون مشکی
8,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/30

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
10 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش 15تن کندر 2 و رنگی

فروش 15تن کندر 2 و رنگی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09

فروش گرانول عسلی

فروش گرانول عسلی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/06/06