ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاغذ سفید/ فرم

فقط قیمت دار

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی

خرید کاغذ سفید فرم ورنگی
7,200 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش کاغذ سفید و کتاب

کاغذ سفید و کتاب
6,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش پوشال سفید

فروش پوشال سفید
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/19