ایران ضایعات

خرید و فروش سنگ معدن / کنسانتره آهن

فقط قیمت دار

فروش اکسید آهن

فروش اکسید آهن
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/07/02

فروش سنگ آهن

فروش سنگ آهن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1399/05/25