ایران ضایعات

خرید و فروش انواع گرانول پلیمری

فقط قیمت دار

فروش گرانول عسلی

گرانول عسلی
18,300 تومان به ازای هر کیلو
7 ساعت پیش

فروش گرانول عسلی تیره

گرانول عسلی تیره
17,000 تومان به ازای هر کیلو
8 ساعت پیش

فروش گرانول عسلی روشن

فروش گرانول عسلی روشن
18,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش گرانول مشکی و گرانول رنگی

گرانول مشکی و گرانول رنگی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
23 ساعت پیش

فروش گرانول نایلون

گرانول نایلون
23,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش بادی چهار رنگ

بادی چهار رنگ
14,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش گرانول نایلون سفید و عسلی

گرانول نایلون سفید و عسلی
24,500 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش گرانول تزریقی شیری

فروش گرانول تزریقی شیری
16,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش گرانول مشکی پ پ

گرانول مشکی پ پ
13,000 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
3 روز پیش

فروش مواد گرانول نایلون

فروش مواد گرانول نایلون
20,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش بار گرانولی عسلی

بار گرانولی عسلی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش