ایران ضایعات

خرید و فروش گرانول بادی

فقط قیمت دار

فروش گرانول بادی شیری بیرنگ

گرانول بادی شیری بیرنگ
19,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش گرانول بادی بیرنگ

فروش گرانول بادی بیرنگ
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/13

فروش گرانول بادی

فروش گرانول بادی
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/05

فروش گرانول بادی شفاف

فروش گرانول بادی شفاف
24,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/17

فروش گرانول آبی بادی

گرانول آبی بادی
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/29

فروش گرانول بادی

فروش گرانول بادی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/09

فروش گرانول بادی بی رنگ

فروش گرانول بادی بی رنگ
24,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/19

فروش مواد گرانول بادی

فروش مواد گرانول بادی
18,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/08

خرید مواد گرانول بادی

خریدار مواد گرانول بادی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/23