ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آهن درجه دو

فقط قیمت دار

فروش پالت های اهنی

فروش پالت های اهنی
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

فروش ضایعات اهن و چدن

ضایعات اهن و چدن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/31

خرید تیر آهن دسته دوم

تیر آهن دسته دوم
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/29

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
6,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/09

خرید سوله ورق شیروانی

سوله ورق شیروانی
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/05

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
9,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/22