ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات قوطی آلومینیوم

فقط قیمت دار

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
42,000 تومان به ازای هر کیلو
23 ساعت پیش

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
45,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/21

خرید رانی

خرید  رانی
47,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/21

خرید رانی و فویل

خرید رانی و فویل
47,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/21

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
43,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید قوطی رانی

خریدار قوطی رانی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12

خرید قوطی رانی

خرید قوطی رانی
38,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/18