ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات شیشه جام بی رنگ

قیمت ضایعات شیشه جام بی رنگ

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید ضایعات شیشه جام بی رنگ

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

خرید ضایعات شیشه

خریدار ضایعات شیشه
2,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/11/27

آگهی های فروش ضایعات شیشه جام بی رنگ

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های مزایده ضایعات شیشه جام بی رنگ

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

اخبار و مقالات ضایعات شیشه جام بی رنگ

آخرین اخبار و مقالات