ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات چوب و تخته

فقط قیمت دار

خرید ضایعات چوب

ضایعات چوب
2,500 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید ضایعات چوب

خریدار ضایعات چوب
5,000 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

خرید پالت و جعبه چوبی

خرید پالت و جعبه چوبی
3,200 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

فروش ضایعات چوبی

ضایعات چوبی
1,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

خرید چوب و پالت و الوار

خریدار چوب و پالت و الوار
1,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش چوب وتخته

فروش چوب وتخته
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/21

خرید ضایعات چوب

خرید ضایعات چوب
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید ضایعات چوبی

خرید ضایعات چوبی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18