ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاتالیست

فقط قیمت دار

خرید کاتالیست فرسوده

خرید کاتالیست فرسوده
5,000,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

خرید کاتالیست

خریدار کاتالیست
30 تومان به ازای هر کیلو
19 ساعت پیش

فروش خاک کاتالیزور یورو 4

فروش خاک کاتالیزور یورو 4
3,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24

خرید کاتالیز

خرید کاتالیز
2,600,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/20