ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات کاتالیست

فقط قیمت دار

خرید کاتالیزور و خاک کاتالیزور

خریدار کاتالیزور و خاک کاتالیزور
5,000,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید کاتالیست

خریدار کاتالیست
30 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید کاتالیست فرسوده

خرید کاتالیست فرسوده
5,000,000 تومان به ازای هر کیلو
9 ساعت پیش

خرید کاتالیزور

خریدار کاتالیزور
3,200,000 تومان به ازای هر عدد
5 روز پیش

خرید خاک کاتالیزور خودرو

خاک کاتالیزور خودرو
3,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

فروش خاک کاتالیزور یورو 4

فروش خاک کاتالیزور یورو 4
3,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/24