ایران ضایعات

خرید و فروش محصولات چدن

فقط قیمت دار

فروش شمش چدن صادراتی

شمش چدن صادراتی
517 دلار به ازای هر تن
2 روز پیش

خرید سفاله چدن

خرید سفاله چدن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/13

فروش چدن خاکستری با عیار 96

فروش چدن خاکستری با عیار 96
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/11

فروش مقداری گاتر چدن نشکن

فروش مقداری گاتر چدن نشکن
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

فروش دریچه چدنی

فروش دریچه چدنی
12,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/07

فروش شمش چدن خاکستری

فروش شمش چدن خاکستری
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/14

فروش شمش چدن سفید

شمش چدن سفید
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/30

فروش شمش چدن با آناليز

فروش شمش چدن با آناليز
13,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/10

فروش وزنه آسانسور

فروش وزنه آسانسور
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/09

خرید شمش چدن

خرید شمش چدن
10,900 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/25

فروش شمش خاکستری چدنی

فروش شمش خاکستری چدنی
13,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/20

فروش شمش چدن کوره بلند

شمش چدن کوره بلند
11,850 تومان به ازای هر کیلو
1400/03/11