ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات پرسی کارتن

قیمت ضایعات پرسی کارتن

آخرین قیمت ها

نوع
خرده بار
عمده بار

آگهی های خرید ضایعات پرسی کارتن

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

آگهی های فروش ضایعات پرسی کارتن

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

فروش کارتن پرسی

کارتن پرسی
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/06/22

آگهی های مزایده ضایعات پرسی کارتن

آخرین آگهی ها

مشاهده همه آگهی ها

مزایده آخال کارتن پرس شده

شروع : 01/05/26
پایان : 01/06/01

مزایده آخال مقوا

شروع : 01/03/17
پایان : 01/03/23