ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات پرسی کارتن

فقط قیمت دار

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه

خرید پرس کارتن تحویل کارخانه
5,300 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
3 روز پیش

فروش ضایعات پرس کارتن آخال

فروش ضایعات پرس کارتن آخال
5,100 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید کارتن پرسی

خرید کارتن پرسی
5,300 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
4 روز پیش

خرید ضایعات کارتن پرس

خرید ضایعات کارتن پرس
4,900 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/07/16

خرید کارتن پرس شده

خرید کارتن پرس شده
4,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04

خرید ضایعات کارتن پرس

خرید ضایعات کارتن پرس
5,100 تومان به ازای هر کیلو
یزد  -  یزد
1400/06/29

فروش کارتن پرسی

کارتن پرسی
4,900 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/24

فروش کارتن پرسی

فروش کارتن پرسی
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/22

خرید کارتن پرسی

کارتن پرسی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/11

خرید پرس کارتن

خرید پرس کارتن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/22

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/21