ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات فله کارتن

فقط قیمت دار

فروش ضایعات کارتن

فروش ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
18 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن در محل

ضایعات کارتن در محل
4,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات کارتن یکدست

خرید ضایعات کارتن یکدست
5,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید کارتن و مقوا

خریدار کارتن و مقوا
4,100 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,300 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

خرید کارتن گاهی

خرید کارتن فروشگاهی
4,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید کارتن فله در مبدا

خرید کارتن فله در مبدا
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

خرید کارتن تناژ بالا

خرید کارتن تناژ بالا
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید کارتن فله

خرید کارتن فله
4,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/10

فروش ضایعات فله کارتن

ضایعات فله کارتن
3,800 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

فروش کارتون ضایعاتی

کارتون ضایعاتی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/05

خرید ضایعات کارتن

خرید ضایعات کارتن
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/04