ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات سوفاره آهن

فقط قیمت دار

فروش براده اهن با خلوص بالا

براده اهن با خلوص بالا
8,800 تومان به ازای هر کیلو
18 ساعت پیش

خرید سفاله آهن

خرید سفاله آهن
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/23

فروش ۵تن براده اهن

۵تن براده اهن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش سفاله اهن

فروش سفاله اهن
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/12

خرید سفاله آهن در محل

خریدار سفاله آهن در محل
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/30

فروش براده آهن

فروش براده آهن
6,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/07