ایران ضایعات

خرید سبد آسیابی - فروش سبد آسیابی

فقط قیمت دار

فروش موادسبدی

فروش موادسبدی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش آسیابی سبد

فروش آسیابی سبد
15,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/07/14

فروش سبد آسیابی مشکی

سبد آسیابی مشکی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

خرید سبدی مشکی خرد شده

سبدی مشکی خرد شده
80,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/01

فروش مواد اسیابی سبد

فروش مواد اسیابی سبد
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/31

خرید اسیابی سبدی شسته شده

اسیابی سبدی شسته شده
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/27

فروش سبد اسیاب شده رنگی

سبد اسیاب شده رنگی
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش سبدآسیاب شده

سبدآسیاب شده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید سبد اسیابی

خرید سبد اسیابی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

خرید سبد آسیابی

خرید سبد آسیابی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/17

فروش قلمبه اسیاب شده

قلمبه اسیاب شده
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26