ایران ضایعات

خرید سبد آسیابی - فروش سبد آسیابی

فقط قیمت دار

خرید کامپند مواد تولید سبد

خرید کامپند  مواد تولید سبد
9,000 تومان به ازای هر کیلو
6 روز پیش

فروش آسیابی سبد

فروش آسیابی سبد
15,500 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/07/14

فروش سبد آسیابی مشکی

سبد آسیابی مشکی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06

خرید سبدی مشکی خرد شده

سبدی مشکی خرد شده
80,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/01

فروش مواد اسیابی سبد

فروش مواد اسیابی سبد
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/31

خرید اسیابی سبدی شسته شده

اسیابی سبدی شسته شده
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/27

فروش سبد اسیاب شده رنگی

سبد اسیاب شده رنگی
16,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

فروش سبدآسیاب شده

سبدآسیاب شده
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید سبد اسیابی

خرید سبد اسیابی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/03

خرید سبد آسیابی

خرید سبد آسیابی
14,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/17

فروش قلمبه اسیاب شده

قلمبه اسیاب شده
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26

فروش سبد آسیابی

فروش سبد آسیابی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/26