ایران ضایعات

خرید و فروش آسیابی پلی اتیلن (PE)

فقط قیمت دار

فروش ضایعات پلی اتیلن

فروش ضایعات پلی اتیلن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/16

خرید آسیابی لوله

خریدار آسیابی لوله
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/21