ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آلومینیوم

فقط قیمت دار

خرید آلومینیوم مس برنج 24ساعته

خریدار آلومینیوم مس برنج 24ساعته
60,000 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش