ایران ضایعات

خرید و فروش ضایعات آلومینیوم نرم

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آلومینیوم

خرید ضایعات آلومینیوم
58,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/02

فروش الومینیوم نرم

الومینیوم نرم
60,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/08/28

خرید آلومینیوم نرم و زینک

خرید آلومینیوم نرم و زینک
60,000 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/08/09

خرید ضایعات رنگین

خریدارضایعات رنگین
62,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/02

فروش المینیوم نرم

المینیوم نرم
57,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/19

خرید آلومینیوم نرم

آلومینیوم نرم
50,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/12