به انتها رسیدن تقاضای نهایی فولاد در چه سالی است؟

به انتها رسیدن تقاضای نهایی فولاد در چه سالی است؟

به انتها رسیدن تقاضای نهایی فولاد در چه سالی است؟ تولید فولاد سهم 25 درصدی انتشار کربن صنعتی به محیط زیست را به خود اختصاص داده است . در توسعه استراتژی تولید فولاد و پیش بینی بلند مدت تقاضای فولاد و تامین قراضه مورد نیاز این صنعت بر این اساس است که به طور همزمان هم به توسعه صنعتی شدن شهرنشینی متمدن در جهان در حال توسعه کمک کنیم و هم به کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی به طوری که باعث کاهش 85 درصدی آلودگی هوا و 40 درصدی مصرف آب و 95 درصدی مصرف کربن و 75 درصدی مصرف انرژی می شود و همچنین آلودگی ناشی از دی اکسید کربن به کمتر از یک دهم می رسد.

یک مدل پویا به منظور برآورد تقاضای نهائی آینده برای فولاد و قراضه برای ده منطقه جهان و بر اساس شواهد بدست آمده از کشورهای در حال توسعه بدست آمده است. بر اساس همین مدل ما بر این اعتقادیم که سرانه مصرف فولاد به حد اشباع خواهد رسید. ما در رسیدن به این پاسخ، از کل چرخه فولاد خصوصا » تقسیم مابین فولادهای اولیه و ثانویه به این تحلیل رسیده ایم. در طول قرن بیست یکم تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته، چین، آسیای میانه، امریکای لاتین و هند به اوج خود خواهد رسید. همانطوری که چین روند صنعتی شدن خود را کامل می کند تولید فولاد اولیه جهانی در بین سال های 2020 و 2030 به اوج خود می‌رسد و پس از آن افول خواهد کرد. این مدل ظرفیت سنجی نشان می دهد که چگونه تجارت گسترده ای از فولاد نهائی می تواند طول عمر دارائی های چین در زمینه فولادسازی را به انتها برساند. تولید فولاد ثانویه به بیش از دو برابر تا سال 2050 خواهد رسید و ممکن است از فولاد اولیه در فاصله سال های 2050 و 2060  پیشی بگیرد. در اواخر قرن بیست و یکم سن این فولاد ها به آخر رسیده و به قراضه تبدیل خواهد شد.

                                                                                             مترجم: سید محمد ارشاد مرتضویان

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی