تولید و مصرف فولاد در دنیا

تولید و مصرف فولاد در دنیا - بزرگترین تولید کنندگان فولاد

تولید و مصرف فولاد در دنیا : این سومین سال متوالی است آمریکا در رده چهارم رده‌بندی تولیدکنندگان فولاد خام جهان قرار می‌گیرد. نسبت استفاده از ظرفیت‌های نصب‌شده فولادسازی‌های آمریکا در سال 2018، 77/3 درصد بوده‌است. در سال 2018، قاره آسیا نسبت به سال2017 با 5/6 درصد افزایش تولید یک‌ میلیارد و273 میلیون و300 هزار تن فولاد خام عرضه نموده است.

در سال گذشته، کشور هند 4/9 درصد رشد تولید فولاد خام از خود نشان داده و به 106میلیون و 500 هزار تن فولاد دست یافته ‌است. نسبت استفاده از ظرفیت‌های نصب‌شده فولادسازی‌های کشور هند در سال گذشته 2018، 77/2 درصد بوده است.

کشور ژاپن نسبت به سال قبل 0/3 درصدکاهش تولید داشته است.

كشور كره جنوبی نیز 2 درصد افزایش توليد از خود نشان داده و میزان تولید فولاد خام در این کشور 72 میلیون و500 هزار تن بوده است.

میزان تولید فولاد خام کشور تایوان 23 میلیون و 200هزار تن به ثبت رسیده که نسبت به سال 2017، 3/5 درصد افزایش تولید داشته است.

28 کشور عضو اتحاديه اروپا درسال 2018، 168میلیون و یکصدهزار تن فولاد خام توليد كرده كه نسبت به سال 2017، 0/3 درصد کمتر توليد داشته است. در كشورهاي انگلستان و ایتالیا افزایش توليد به‌ چشم مي‌خورد. میزان افزایش تولید در دو کشور یادشده به ترتیب 2/6 و 1/7درصد به ثبت رسیده است. درحالی‌که در کشور بلژیک به میزان 2/3 درصد افزایش تولید مشاهده شده است. آلمان با 2 درصد کاهش تولید نسبت به سال 2017 به 42 میلیون و 400 هزار تن فولاد خام دست یافته و در رأس 28 کشور تولیدکننده فولاد عضو اتحادیه اروپا و رده هفتم جهان قرار گرفته است. میزان استفاده از ظرفیت‌های نصب‌شده فولادسازی این کشور 87/5 درصد به‌ثبت رسیده است. کشور کوچک لوکزامبورگ (2586 کیلومتر مربع) در سال پیشین 2 میلیون و 245 هزار تن فولاد (به‌روش کوره قوس‌ الکتریکی با شارژ 100درصد قراضه آهن ) تولید کرده است.

روسيه با تولید 71 میلیون و 700 هزار تن فولاد خام در سال 2018 نسبت‌به سال گذشته 0/3 درصد افزایش توليد داشته است.

تولید و مصرف فولاد در دنیا

روند توليد فولاد خام جهان، كشور چين و بقيه دنيا طی سال‌های اخیر

 

كشور اكراين با 1/1 درصد کاهش توليد به 21میلیون و 100هزار تن فولاد‌خام دست يافته است.

درناحيه استراليا- زلاندنو با 5/9 درصد افزایش توليد 6 میلیون و 300 هزار تن فولاد خام عرضه شده است.

افزایش توليد فولاد خام ناحیه خاورميانه 11/7 درصد گزارش شده است.

در ناحیه آفریقا نیز 7/2 درصد افزایش تولید فولاد به‌چشم می‌خورد.

میزان تولید فولاد خام در ناحیه خاورميانه و آفریقا در سال قبل به‌ترتیب 38میلیون و 500 هزار و 16میلیون و یکصدهزار تن گزارش شده است.

 

                                                                                     تولید و مصرف فولاد در دنیا

سهم کشور‌ها و نواحی مختلف در تولید فولاد خام جهان در سال 2018

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی