ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016: كشور آلمان يكي از قطب‌هاي اصلي توليد فولاد دنیا به شمار مي‌آيد. نقش و سهم آلمان در ابداع و گسترش فرايند‌هاي فولاد‌سازي توماس، زيمنس مارتين، كوره ‌قوس‌الكتريكي، كنورتر‌ اكسيژني، ريخته‌گري مداوم و متالورژي ثانويه قابل توجه بوده است.

ميزان توليد تجمعی فولاد‌خام اين كشور از سال 1871 تا اوايل2017 بالغ بر 3میلیارد و 245/1 میلیون تن بوده است. در شكل (1) محل استقرار شركت‌هاي فولادسازی آلمان و فرايندهاي توليد فولاد آن‌ها در سال 2016 ديده مي‌شود. ‌

در شكل دو‌ روند توليد فولاد‌ خام كشور آلمان در 15 سال اخیر (2003-2016) به نمايش در آمده است. پیش‌بینی می‌شود در سال 2017 میزان تولید فولاد‌ خام آلمان با 1/4درصد کاهش به 42/1 میلیون تن برسد.

ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

 

ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

در سال 2016 میزان تولید فولاد‌ خام کشور آلمان با 1/4درصد کاهش نسبت به سال 2015، به 42/1 ميليون تن رسیده است. نسبت استفاده از ظرفیت‌های نصب شده تأسیسات فولاد آلمان در سال گذشته 86 درصد بوده است. در سال گذشته سهم این کشور در تولید فولاد جهان 2/58 درصد محاسبه شده است. 97 درصد از فولاد ‌خام آلمان به روش ريخته‌گري مداوم بدست مي‌آيد، در سال 1970 سهم ريخته‌گري مداوم در توليد فولاد‌ خام اين كشور فقط 8 درصد بوده است در حالیکه این نرح در صنایع فولاد جهان در دوره مشابه فقط 4 درصد ثبت شده است.

در سال قبل در کشور آلمان 40/84 ميليون تن فولاد به روش ریخته‌گری مداوم حاصل شده است. ميزان توليد محصولات‌نهایی و نیمه محصولات نوردي اين كشور 40/2 ميليون تن بوده است كه سهم محصولات تخت و طويل به ترتيب 24/2 و 12/4 ميليون تن گزارش شده است. میزان فروش محصولات نوردي کشور آلمان در سال گذشته 37میلیون و 378 هزار تن برآورد شده است که سهم میزان فروش داخلی و خارجی به ترتیب 23/2 و 13/8 میلیون تن بوده است. میزان فروش محصولات نوردي به کشور‌های اتحادیه‌ اروپا و ثالث به ترتیب 11 و 3/17 میلیون تن به ثبت رسیده است.

درسال 2016 سهم فرايندهاي فولاد‌سازي كنورتر ‌اكسيژني و كوره ‌قوس‌الكتريكي در صنایع فولاد آلمان به ترتيب 70 و30 درصد بوده است. به‌عبارت دیگر میزان تولید فولاد در کنورتر‌اکسیژنی و کوره‌ قوس‌ الکتریکی به ترتیب 29/5 و 12/6 میلیون تن به ثبت رسیده است. بزرگترين كنورتر‌ اكسيژني جهان به ظرفيت 380 تن در شركت تيسن کروپ اين كشور مستقر است. در سال 2016 ، بيش از 7/2ميليون تن فولاد‌خام توليدي اين كشور را فولادهای آلياژی تشكيل داده است(17/1درصد کل تولید فولاد‌خام). میزان تولید فولاد ضد زنگ نیز 460 هزار تن به ثبت رسیده است.

میزان تولید لوله ‌فولادی کشور آلمان در سال 2016 بالغ بر 2/6 میلیون تن بوده است. شايان ذكر است كل فولاد‌خام كشورآلمان توسط بخش خصوصي توليد مي‌شود (58 شرکت). در شكل (3) رده‌بندي شركت‌هاي توليدكننده فولاد‌خام آلمان بر اساس ميزان توليد مشاهده مي‌گردد. شركت تيسن کروپ با 12/1 ميليون تن توليد فولاد‌خام در رده نخست قرار دارد. سهم فرايند فولادسازي كنورتر‌اكسيژني در اين شركت12/1 ميليون تن (100درصد) قيد شده است. میزان فروش خالص محصولات فولادی کشور آلمان در سال 1995، بیش از 22/4 میلیارد یورو بوده و درسال قبل فروش خالص محصولات‌فولادی کشور مذکور بالغ بر35/1 میلیارد یورو برآورد شده است شكل(4).

ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

 ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

میزان مصرف ظاهری محصولات فولادی این کشور در سال 2016 ، 36/6 میلیون تن گزارش شده است. سهم صنایع خودرو‌سازی در این مصرف 26 درصد بوده است. در شکل(5) رشته‌های مصرف‌کننده فولاد کشور آلمان در سال 2016 از نظر می‌گذرد. سهم مصرف فولاد کشور آلمان در سطح جهان و اتحادیه اروپا (28) به ترتیب 2 و 25درصد است. در شكل(6) روند توليد فولاد‌خام ومحصول نهايي كشور آلمان در چهار دهه گذشته از نظر مي‌گذرد. در شرايط كنوني در آلمان 14 كوره‌بلند‌مدرن (فعال) و بازسازي شده در حال بهره‌برداري مي‌باشد. (ماهنامه تخصصی پردازش)

ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

ارزيابي صنايع ‌فولاد كشور آلمان در سال 2016

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی