مزایای گمرکی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

مزایای گمرکی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

مزایای گمرکی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

*عدم وجود محدودیت زمانی برای نگاه داری کالا در پایانه های منطقه وانبارهای اختصاصی با هزینه های بسیار مناسب .
*معافیت از عوارض گمرکی برای واردات ،ماشین آلات ،مواد اولیه از خارج از کشور به منطقه .
* استقرار یک شعبه مجهز با کادر مجرب گمرک جمهوری اسلامی به طور شبانه روزی در منطقه جهت ارائه خدمات گمرکی به سرمایه گذاران وتولید کنندگان در سطح منطقه .
* مبداء ومقصد بودن گمرک منطقه برای کالاهای که به صورت ترانزیت خارجی از مبادی ورودی به کشور وارد ویا از کشور خارج می شوند.
* برقراری سیستم مکانیزه آسیکودا (طرح یک پارچه اداری) برای پذیرش اظهارنامه های صادراتی به صورت هوشمند و خودکار در گمرک منطقه .
* اخذ مجوز شماره 29716 / 113 / 406 / 73 مورخ 86/2/25 از دفتر واردات گمرک ایران برای خروج موقت ماده اولیه یا کالاهای نیمه ساخته به قطب های صنعتی کشور نظیر تهران ،اصفهان ، اراک وغیره به صورت خروج موقت برای پردازش ، تعمیر ،تکمیل مواد اولیه وکا لاهای نیمه ساخته وبرگشت کالای ساخته شده با حداقل تشریفات گمرکی به منطقه .
* امکان صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله و گواهی مبداء در گمرک منطقه وقابل پذیرش بودن این اسناد برای کلیه بانک های مجاز کشور جهت گشایش اعتبار اسنادی.
* پذیرش کلیه کالا های ترانزیت خارجی با مقصد منطقه از مناطق و یا سایر گمرگات مرزی کشور وبلعکس با استفاده از مشارکت شرکت های حمل ونقل بین المللی .
* انتقال مالکیت کالاهای تولیدی وبازرگانی موجود در منطقه به سایر صاحبان جدید براساس تقاضای صاحبان اولیه آنها به موجب قبض انبارتفکیکی قابل معامله بدون تشریفات ودر حداقل زمان
* دسترسی به ناوگان عظیم ریلی کشور
* وجود بزرگترین پایانه و ترمینال بارگیری مواد معدنی ( سنگ آهن و کنسانتره آهن ) در منطقه
* پردازش کالا و یا ایجاد تغییرات لازم درآن برای کسب ارزش افزوده بیشتر با استفاده از پتاسیل و امکانات با لقوه موجود .
* صدورمجوز و تسهیل و بسترسازی قانونی برای ساخت و ساز ، تولید ، پردازش ، تعمیر و تکمیل کالا درمنطقه .
* عدم محدودیت زمانی برای نگاهداری کالا درمنطقه با هزینه های پائین .
*امکان انتقال مالکیت کالا به دفعات مکرر به صاحبان ، بازرگانان و سرمایه گذاران درمنطقه درحداقل زمان
* امکان واردات کالاهای مجاز ) تولیدی _ صنعتی _ بازرگانی ( و مواد اولیه به منطقه درسطح وسیع برای ترخیص ، تبدیل و یا ترانزیت کالا به سایر مبادی مورد نظر .
* ایجاد تسهیلات گمرکی ، اخذ مجوزهای موردی از ادارات نهادها ی قانونی برای بسترسازی و ارائه خدمات رسانی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از اهداف منطقه میباشد.

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی