فولاد كم هزينه از قراضه كم هزينه

فولاد كم هزينه از قراضه كم هزينه

فولاد كم هزينه از قراضه كم هزينه : فولادسازان در سراسر جهان، هم مجتمع های بزرگ و هم مینی ميل ها، در حال تلاش براي افزايش رقابت پذيری در اقتصاد درحال ركود امروزی هستند. در كوره بازي اكسيژني (BOF) "شارژ قراضه" 10 تا 15 درصد از هزينه تبديل یک تن فولاد مذاب در پاتيل را تشكيل مي دهد. بهينه سازی بزرگترين ابزار است و زماني كه بر شارژآرايي، خريد و كنترل فرآيند زمان واقعي متمركز شود بايد برای كاهش هزينه فولاد مذاب به فولادسازان کمک كند. اين امر مستلزم دانش عميق از فولادسازی، بازارهاي شارژ فلزی (در سراسر جهان و محلي)، داده های عملياتي و محدوديت های خاص كارخانه فولاد است. استفاده از " قراضه کم هزينه" راه حل نيست. بلكه ارزش مورد استفاده (VIU تاثیر بر مواد مصرفی، محدودیت های زیست محیطی، بهره دهی، تركيب شيميایی) بايد تعيين و در تجزيه و تحليل لحاظ شود. تركيب همه اين معلومات به ايجاد یک برنامه پويا براي كارخانه های فولاد در توليد فولاد مذاب کم هزينه با صرفه جويي هاي مالي قابل توجه كمك خواهد كرد.

تاثير بر شارژ فلزی

بازار رقابتی تر امروز مستلزم آن است كه كارخانه های فولاد تاثير شارژ فلزی بر سيستم ذوب كردن از قيمت خريد اوليه تا "هزينه های تبديل" از شارژ به محصولات نيمه تمام يا محصول نهايي را درك كنند. برنامه های "خبره" ايجاد شده توسط كارخانه های فولاد و فروشندگان تجاری براي كمك به فولادسازان برای توليد "فولاد مذاب کم هزينه" با كيفيت درست در دسترس هستند. اين برنامه ها همه عوامل موثر بر هزينه های توليد يك تن فولاد (براي مثال، شارژ فلزی، عمليات اكسيژن، مصرف روانساز (فلاكس)، ايجاد و دفع سرباره، بازدهي ذوب و ريخته گري، محدوديت های كارخانه فولاد) را در نظر مي گيرند. فولادسازان توافق دارند كه فولاد کم هزينه از قراضه کم هزينه ناشي نمي شود. اما، چه تعداد از فولادسازان واقعا اثر متغيرهاي فرآيندهاي فرعي بر هزينه فولاد مذاب در پاتيل را تعيين مي كنند؟ با توجه به نسبت اسمي 75 درصد چدن مذاب به قراضه در BOF صرفه جويى، 0/5 دلار بر تن فولاد مذاب در پاتيل (2 دلار بر تن فولاد مذاب از قراضه شارژ شده) ميليون ها دلار صرفه جويى سالانه بهبود قابل توجه رقابت پذيري براي مجتمع بزرگ فولاد را نشان مي دهد. عامل موفقيت يك سيستم بهينه سازی دانش اوليه عمليات ذوب و ارزش مورد استفاده (VIU) شارژ فلزي است. در كارخانه هاي توليد فولاد با BOF  شارژهای از پيش مخلوط شده بر اساس آخرين تركيب شيميايى واقعي چدن مذاب (HM) انجام مي شود. برنامه ها امكان تكميل سريع شارژهای نهايي را مي دهند.

نياز به قراضه BOF و مواد آهني جايگزين در پيش بيني 10 ساله شركت ميدركس براي موازنه شارژ فلزی آينده لحاظ نشده است. از آنجا كه شارژ كردن قراضه براي كاهش هزينه و يا جبران كمبود قابليت دسترسي به HM در BOF موردنظر قرار نگرفته است، افزايش كمبود آتي قراضه محرک بالا رفتن قيمت خواهد بود (عرضه و تقاضا)، استفاده بيشتر از قراضه ثانويه و استفاده كارآمدتر ازقراضه های برگشتي (داخلي). چنين بازاری ارزش برنامه هاي بهينه سازی را بيشتر افزايش مي دهد. استفاده از ابزار كنترل فرايند آماری در كمك به كارخانه هاي فولاد براي توليد در زماني كه مجبور به استفاده بيشتر از مواد ثانويه، در عين حال تامين الزامات تركيب شيميايى، و بهينه سازي فرآيند ذوب خود هستند خيلي ارزشمند است. علاوه بر اين، استفاده از مخلوط شارژ غيرمتعارف نياز به ملاحظه درازمدت سفارشات آينده و پيش بيني آماري در دسترس بودن و تركيب شيميائي HM دارد.  بهينه سازي نياز به ارزيابي ماهانه سفارشات، موجودي (داخلي و در راه)،محدوديت ها خاص كارخانه و داده های بازار قراضه دارد. همراه با VIU شارژ فلزي، مخلوط های مختلف شارژ مي توانند ارزيابي شوند و يك"طرح خريد" تعيين شود. محدوديت هاي كارخانه عواملي مرتبط با عناصر باقيمانده، محدوديت های عملياتي شناخته شده همانند محدوديت های خاص نوع يا اندازه قراضه و رويه های عملياتي استاندارد ( SOP ها) براي تركيب شيميايى و دمای HM دمش اكسيژن، كاهش دادن كربن، نوع روانساز (فلاكس) و غيره مي باشند. هر برنامه بهينه سازی بايد هزينه منتجه آنها را به صورت جداگانه يا دسته جمعي كمي كند.

VIU يك مفهوم جديد نيست، بلكه تاثير "قراضه" بر هزينه هاي فرآيند (بهره دهي، محيط زيست، سرباره و غيره) را پيش بيني مي كند مانع از فرضيه هاى نابهنجاردر مورد هزينه ها و تاثير آنها بر هزينه نهايى فولاد نيم هتمام مي شود. البته، اغلب بهترين برنامه هاي آماده شده به هدر مي روند. بنابراين، هر برنامه بهينه سازي بايد قادر به محاسبه مجدد سريع مخلوط شارژ جديد برای جبران عدم موجودي مواد شارژ باشد و هنوز هم راه حل كمترين هزينه فولاد را ارائه دهد. 

 

 

نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی