بازار رو به رشد ضایعات آهن

بازار رو به رشد ضایعات آهن ،  بازار جهانی قراضه آهن

بازار رو به رشد ضایعات آهن : بازار قراضه فولادى به عنوان كالايى بسيار پر اهميت روزهاى مهمى را سپرى مى كند. هم اكنون حجم توليد فولاد خام در اقصى نقاط جهان افزايش يافته است كه از جذابيت بازار فولاد و تقويت بازار قراضه حكايت مى كند.  بازار قراضه فولادى يكى از بازارهاى مهم جهانى به شمار مى رود كه هر روز بر اهميت آن افزوده مى شود. سهولت استفاده، سرمايه گذارى پايين تر، تسلط بر مواد اوليه ورودى، ارزش افزوده بالا، نياز به انرژى كمتر، استراتژيك بودن آن (نبود جايگزين)، بومى بودن توليد، جمع آورى و تفكيك و بسيارى از ويژگى هاى ديگر، قراضه را به يكى از مهم ترين بازارهاى جهانى تبديل كرده است. اين شرايط باعث شده كه دولت ها با اتخاذ قوانينى سختگيرانه صادرات قراضه از كشور متبوع خود را محدود و واردات و توليد آن را تسهيل كنند. تجربه نشان داده است كه حجم معامله و قيمت ها در بازار قراضه فولادى در جهان تناسب بسيارى با شرايط و قيمت ها در بازار فولاد دارد. اين در حالى است كه براى مقايسه، بازار آهن قراضه از ثبات بيشترى برخوردار بوده و قيمت هاى آن نيز نوسان محدودترى دارد. از سويى توليد و تجارت قراضه نياز به زيرساخت هاى متعددى دارد كه از آن جمله مى توان از بنادر و اسكله هاى خاص تخليه و بارگيرى قراضه، حوضچه خشك (به منظور قراضه سازى كشتى هاى مستعمل)، پاركينگ هاى خودرو (جهت قراضه سازى خودرو)، دستگاه هاى پرس (جهت تفكيك و پرس ضایعات صنعتى و ساختمانى) و ... نام برد. در خصوص ايران نيز شرايط مشابهى وجود دارد. با توجه به استفاده از قراضه در توليد فولادهاى آلياژى در واحدهاى فولاد آلياژى يزد ، فولاد آلياژى اسفراين و فولاد آلياژى اصفهان و همچنين واحدهاى احياى مستقيم از جمله فولاد مباركه ، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و همچنين واحدهاى متعدد توليد فولاد از قوس الكتريكى يا كوره هاى القايى و حتى مصرف محدود در ذوب آهن اصفهان جايگاه قراضه در كشور ما بسيار حائز اهميت است. با توجه به استراتژيك بودن قراضه هاى فولادى توليد، واردات و تفكيك ضایعات آهن ، موضوعى نيست كه بتوان از كنار آن به سادگى گذشت، زيرا مى تواند توليد و عرضه فولاد را شديدا تحت تاثير قرار دهد.

 با توجه به كاهش واردات قراضه در ماه هاى قبل و كاهش قيمت آن، موجودى انبارها در اقصى نقاط جهان با كاهش آرامى رو به رو شد كه در ركود نسبى بازار فولاد و ضعف تقاضا، تاثير محسوسى بر قيمت قراضه نگذاشت. اين در حالى بود كه در قيمت هاى پايين گذشته تقاضاى فولاد به آرامى در جهان تحريك شد كه شاهد افزايش حجم توليد فولاد در قيمت هاى پايين بوديم. به صورت كلى اين روند آرام كه نهايتا به افزايش نسبى قيمت فولاد انجاميد. به عنوان فاكتورى سه گانه براى تقويت قیمت ضایعات عمل كرد. پيش زمينه كاهش قيمت قراضه در بازارهاى جهانى، افزايش قيمت فولاد و افزايش تقاضاى قراضه در موجودى پايين انبارها باعث شد كه قيمت قراضه در اقصى نقاط جهان به صورت شتابانى افزايش یابد. 

دورنماى قيمت قراضه در جهان شرايط جذابى دارد. شرايط عمومى در بازار فولاد و افزايش استفاده از قراضه در اقصى نقاط جهان در كنار تقويت زيرساخت هاى توليد و تفكيك آن، حركت به سمت استفاده از فناورى هاى نوين به جهت حفاظت بيشتر از محيط زيست و برخى ديگر از موارد جذابيت استفاده از قراضه را افزايش داده كه مى تواند دورنماى روشن بازار اين ماده اوليه استراتژيك را بيش از پيش نمايان كند. شايد غالب فعالان بازار قراضه هم اكنون بر افزايش قيمت ها شرط بسته و منتظر روزهاى بهترى هستند. تقاضاى داخلى و بين المللى براى انواع قراضه به وفور وجود دارد و فروشندگان از بابت فروش هيچ نگرانى خاصى ندارند. به نظر مى رسد بازار قراضه در مبدأ بهتر از مقصد باشد كه نشان مى دهد. قيمت قراضه خود را براى افزايش بيشتر آماده مى كند. از طرفى هنوز قيمت قراضه به سطوح سال قبل خود نرسيده است كه پتانسيلى براى افزايش بيشتر قيمت ها است.

مهم ترين داده هاى موثر بر بازار جهانى قراضه:

- بهبود بازار فولاد و دورنماى افزايش قيمت فولاد.                                                                                                                                                                             - افزايش شديد حجم توليد فولاد خام در اقصى نقاط جهان.
- افزايش سرمايه گذارى ها بر روند توليد فولاد از قراضه به كمك استفاده از انرژى الكتريكى.
- كاهش نسبى موجودى انبارها به تبع كاهش حجم واردات كشورهاى مصرف كننده در ماه هاى قبل و كاهش حجم صادرات كشورهاى توليدكننده
- افزايش قيمت نفت و افزايش هزينه حمل و نقل و تفكيك قراضه.
- كاهش نسبى قيمت ها در ماه هاى قبل و ايجاد پتانسيل مضاعفى براى افزايش قيمت ها.
- افزايش تقاضاى داخلى و بين المللى و افزايش جذابيت خريد قراضه.
- افزايش قيمت قراضه در بازارهاى مبدأ و احتمال سرايت آن به بازارهاى مقصد.


نظرات کاربران :

در حال پردازش ...
صرف نظر از پاسخ دهی (ارسال پاسخ برای نظر )
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی