مزایده 2 دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه اتوبوس - آگهی 97723

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده
دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودروهای مازاد  بر نیاز خود شامل 2 دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه اتوبوس را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقمندان به منظور شرکت در مزایده و دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا 10 روز بعد از انتشار آگهی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد مراجعه نمایند. 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد 
شرکت در مزایده برای کارکنان دولت منع قانونی ندارد 
تلفن تماس برای ارایه اطلاعات مورد نیاز : 31505045-045 امور نقلیه و 31505008- 045 امور مالی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی