مزایده یک دستگاه خودرو - آگهی 97201

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 1-99
فروش یکدستگاه خودرو
شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمان در نظر دارد یکدستگاه خودرو با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران با شماره مزایده 1099001275000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند
زمان انتشار در سایت 99.10.24 ساعت 8 صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 99.11.7 ساعت 13
تاریخ بازدید از تاریخ 99.10.24 تا تاریخ 99.11.7
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 99.11.7 ساعت 14
زمان بازگشایی: 99.11.8 ساعت 9
زمان اعلام برنده: 99.11.8
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مایده در صورت وجود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات اعلام به برنده واریز وجه مزایده وتحویل کالا در بستر سامانه از این ریق امکان پذیر می باشد
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید
3- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
|اطلاعات تماس دفاتر بت نام سایر استان ها در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام، پروفایل مزایده گر موجود است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی